František Brikcius


Projekty


Festival Brikcius 2017

Filmový hudební dokument MAKANNA

Festival Brikcius 2015 #BACH330

Festival Brikcius 2015 #BACH330

Brikciusová Na Prádle - Opilá plachtivice

Festival Brikcius 2014 & Rok české hudby

Brikciusová Na Prádle - Labyrint

Festival Brikcius 2013

(nové webové stránky http://Festival.Brikcius.com )

BRITTEN100 - violoncellové suity

Reger 140 - violoncellové suity

Brikciusová Na Prádle - My zemí nejdeme

Festival Brikcius 2012

Brikciusová Na Prádle

eSACHERe

MAKANNA

Bridgebuilder - Toni el Suizo

Duo Brikcius - 2 Cellos Tour

Vzpomínka na Růženu Grebeníčkovou I. & II.

Weinberger Tour

Vzpomínka na Karla Kosíka I. & II.

7 Svící

Tartiniho L'Arte dell'Arco v interpretaci Františka Brikcia

Saro Wiwa

Brikcius Na Prádle

Praha - Brno: 6 soudobých skladatelů pro violoncello sólo v interpretaci Františka Brikciahttp://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista (Životopis, Obrázky, Repertoár, Projekty, CD, Duo, Download, Kontakt, Novinky, Festival, Odkazy)


ŽivotopisObrázkyRepertoárProjektyCDDuoDownload KontaktNovinkyAnna Festival
Odkazy


Česky ...  http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista - Projekty (eSACHERe, MAKANNA, Bridgebuilder - Toni el Suizo, Duo Brikcius - 2 Cellos Tour, Vzpomínka na Růženu Grebeníčkovou I. & II., Weinberger Tour, Vzpomínka na Karla Kosíka I. & II., 7 Svící, Tartiniho L'Arte dell'Arco v interpretaci Františka Brikcia, Saro Wiwa, Brikcius Na Prádle, Praha - Brno: 6 soudobých skladatelů pro violoncello sólo v interpretaci Františka Brikcia)English ... http://www.Brikcius.com - Frantisek Brikcius: Czech Cellist - Projects (eSACHERe, MAKANNA, Bridgebuilder - Toni el Suizo, Duo Brikcius - 2 Cellos Tour, In the memory of Růžena Grebeníčková I. & II., Weinberger Tour, In the memory of Karel Kosík I. & II., 7 Candles, Tartini's Art of Bowing in the Interpretation of František Brikcius, Saro Wiwa, Brikcius Na Prádle , Prague - Brno: 6 Contemporary Composers for Cello Solo in the Interpretation of František Brikcius)