František Brikcius


Novinky


Novinky 8 (březen 2010)


Pozvánka:
Music Freedom Day

Music Freedom Day - 3. března

  Ve středu 3. března 2010 jste, s hudebníky a rozhlasovými pořadateli po celém světě, zváni k zamyšlení nad hudební cenzurou v rámci MUSIC FREEDOM DAY. Každoroční globální akce obhajující svobodu hudebního vyjádření, je iniciována FREEMUSSE (Freedom of Musical Expression - The World Forum on Music and Censorship).

  Music Freedom Day se po více než čtyřech letech rozrostl do celosvětové aktivity, která inspiruje stále zvyšující se počet hudebníků a koncertních pořadatelů. Mumbai, Kairo, Kábul, Amman, Haag, Paříž a New York jsou jenom některá z měst plánujících Music Freedom Day v letošním roce 2010. Německé, norské, švédské, španělské a další národní rozhlasové stanice budou vysílat speciální pořady věnované hudební cenzuře a svobodnému projevu.

  Hudba a hudebníci měli a mají vždy své nepřátele (Stalin cenzuroval hudbu moderních skladatelů. Hitler zakázal veškerou jazzovou hudbu a hudbu židovských skladatelů. US média cenzurovala country skupinu Dixie Chicks a Talián v Afghánistánu se stále pokouší zastavit jakoukoli hudbu). Ať již z důvodů politických (např. Bělorusko, Zimbabwe, Čína), náboženských (Írán, Pákistán, Afghánistán), obchodních (USA) a gender (Írán, Afghánistán). Více informací o aktuálních případech a Music Freedom Day můžete nalézt na http://www.FreeMusE.org .

MUSIC FREEDOM DAY
3. březen 2010Soutěž: vyhrajte 1 x knihu "Daniel Pearl: At Home in the World"

http://www.DanielPearlMusicDays.org - Daniel Pearl (10. října 1963, Princeton, New Jersey - 21. února, 2002); At Home in the World

   Vyhrajte 1 x knihu "Daniel Pearl: At Home in the World" zodpovězením následující otázky:

Kdo převzal záštitu nad projektem "MAKANNA"?
  1. Václav Havel
  2. Sir Tom Stoppard
  3. Václav Klaus
Soutěž byla ukončena. Šťastým výhercem je J. K. z Berlína.Partner měsíce: Židovské muzeum v Praze

Židovské muzeum v Praze - Rok s židovskou kulturou - 100 let Židovského muzea v Praze (1906 - 2006)

  Židovské muzeum v Praze, se svými 500 – 600 000 návštěvníky ročně, představuje nejnavštěvovanější muzeum v celé České republice. Prohlídka jeho synagog z různých historických období i expozic s nevšedním bohatstvím sbírkových předmětů poskytuje výjimečný kulturní zážitek. Židovské muzeum v Praze, založené v roce 1906, má jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě, obsahující téměř 40 000 předmětů a 100 000 knih. Tato sbírka je ojedinělá nejenom množstvím předmětů, ale především tím, že pocházejí z jednoho uceleného území, z Čech a Moravy. Ve svém souhrnu tak sbírky podávají celistvý obraz historie Židů v našem regionu.

  Židovské muzeum v Praze, které od října 1994 působí jako nestátní, českou židovskou komunitou řízená samostatná instituce, se stalo jak důstojným památníkem obětí šoa, tak i věčnou připomínkou krásy a velikosti židovské kultury.

Židovské muzeum v Praze
U Staré školy 1
110 00 Praha 1

  Židovské muzeum v Praze je spolupořadatelem projektů "7 Svící" (Rok s židovskou kulturou - 100 let Židovského muzea v Praze), "Weinberger Tour" a "MAKANNA".
Poznejte ... skladatel ERWIN SCHULHOFF

Ervin Schulhoff (1894-1942)

Erwin Schulhoff
(*8. 6. 1894 - †18. 8. 1942)

  Erwin Schulhoff (8. červen 1894 - l8. srpen 1942) pochází z pražské židovské rodiny německého původu. Studoval na pražské konzervatoři, dále pak ve Vídni, Lipsku (skladbu u Maxe Regera) a dokončil svá studia v Kolíně nad Rýnem. Slibný počátek jeho hudební kariéry byl přerušen počátkem 1. světové války, obdobím, které Schulhoff strávil ve vojenské službě na východní frontě a které kompletně změnilo jeho názor na svět a umění. Skvělý klavírista, jemuž soustavné provádění soudobých skladeb otevřelo ve dvacátých letech evropská hudební centra, byl silně ovlivněn podněty expresionistů a nové věcnosti. Což se mimo jiné projevilo i v jeho skladbách. Napsal celou řadu klavírních děl, komorní a orchestrální hudby (jeho 7. a 8. symfonie v náčrtcích byly psány již v koncentračním táboře). Po tragických událostech v letech 1938-39 uvažoval o přesídlení do Sovětského svazu (dokonce obdržel sovětské občanství), ale již to nestihl. Bezprostředně po německém útoku na Sovětský svaz byl zatčen, vězněn v Praze a později v koncentračním táboře Wulzburg, kde po ročním pobytu umírá na tuberkulózu.

http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista - projekt "Weinberger Tour" (Jaromír Weinberger, Irena Kosíková, Erwin Schulhoff, James Simon, Tomáš Víšek & František Brikcius)

  Sonáta pro violoncello a klavír byla dokončena 11. prosince 1914. Z této doby není známo žádné její uvedení. Teprve dlouho po Schulhoffově smrti byla jeho přítelem Vlastimilem Musilem skladba nabídnuta violoncellistovi Ivanu Měrkovi, který ji premiéroval s klavíristkou Věrou Čanovou 13. srpna 1964 v Ostravě. Tato skladba vzhledem k technické náročnosti není často hrána, patří mezi jednu z tzv. velkých violoncellových sonát. Shulhoffova Sonáta pro violoncello a klavír byla uvedena českým violoncellistou Františkem Brikciem a klavíristou Tomášem Víškem v rámci koncertního turné "Weinberger Tour" konaného u příležitosti 40. výročí úmrtí židovského skladatele Jaromíra Weinbergera.

  Více informací o Erwinu Schulhoffovi na webových stránkách http://www.Brikcius.com a http://Cs.Wikipedia.org/Wiki/Ervín_Schulhoff .
.Oznámení ... Zastavte cenzuru hudby

http://www.FreeMusE.org - Zastavte cenzuru hudby


http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista (Životopis, Obrázky, Reportoár, Projekty, CD, Duo, Download, Kontakt, News, Odkazy)


ŽivotopisObrázkyRepertoárProjektyCDDuoDownload KontaktNovinkyAnna Festival
Odkazy


Česky ...  http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista - Novinky 8 (březen 2010, pozvánka: Music Freedom Day, březnová soutěž: vyhrajte knihu, partner měsíce: Židovské muzeum v Praze, poznejte ...: Erwin Schulhoff, oznámení ...: zastavte cenzuru hudby, přihlašte se do mailing listu, ...)English ... http://www.Brikcius.com - Frantisek Brikcius: Czech Cellist - Newsletter 8 (March 2010, invitation: Music Freedom Day, competition: win a book, partner of the month: Jewish Museum in Prague, meet ...: Erwin Schulhoff, call for ...: Stop Music Censorship, join mailing list, ...)