František Brikcius


Duo


Duo Brikcius

  Duo Brikcius je hudební komorní soubor, založen dvěma slibnými mladými violoncellisty, jimiž jsou sourozenci Anna Brikciusová a František Brikcius. Oba zakládající členové mají bohatou zkušenost s violoncellovým repertoárem, který se rozhodli obohatit o hudbu napsanou pro tuto nezvyklou, avšak velmi efektní kombinaci dvou violoncell.

  České violoncellové duo "Duo Brikcius" sourozenců Anny Brikciusové a Františka Brikcia se věnuje  studiu a koncertnímu provedení děl napsaných pro dvě violoncella, rozšíření znalosti současného publika o díla jemu méně známá, zachování tradice již známých děl, inspiraci současných skladatelů (bez ohledu na národnost či věk) k tvorbě hudby pro Duo Brikcius, prezentaci české hudby v zahraničí, propagaci tvorby židovských - terezínských skladatelů a přinášení radosti z hudby.

  Duo Brikcius vystoupilo na mnoha festivalech (např. Chotěbořské jaro, Boskovice, Baščaršijske noći, Duo Brikcius - 2 Cellos Tour, Dvořákův festival, Evropské dny židovské kultury, Století andělů a ďáblů v Pošumaví, Daniel Pearl Music Festival, Festival Culturel International de Musique Symphonique, Festival Smetanovské dny, Festival Baroko v krvi, Festival Brikcius) jak v České republice, tak i v zahraničí (Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Německo, Polsko, Švédsko, Turecko a Velká Británie). Další podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách http://www.Brikcius.com .

http://www.Brikcius.com - DUO BRIKCIUS, Anna Brikciusová: česká violoncellistka & František Brikcius - český violoncellista, Předávání cen MKČR "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour Preview" (Praha, České muzeum hudby, 2008)

Anna Brikciusová (Duo Brikcius)

  Violoncellistka Anna Brikciusová se narodila v Praze, v rodině s bohatým kulturním zázemím. Hře na violoncello se začala věnovat již v raném dětství. Po violoncellových studiích na Konzervatoři v Praze u prof. Jaroslava Kulhana a prof. Viktora Moučky absolvovala ve violoncellové třídě pod vedením prof. Vladana Kočího. Konzultace u prof. Stanislava Apolína. Aktivně se účastnila mnoha violoncellových interpretačních kurzů. Mezinárodní mistrovské kurzy Francouzsko-Česká Akademie (prof. Jiří Bárta), Mistrovské kurzy v Jihlavě (prof. David Sella, prof. Evžen Rattay), Violoncellové mezinárodní interpretační kurzy (prof. Stanislav Apolín). Vystoupila jak v České republice, tak i v zahraničí (Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Francie, Německo, Polsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie).
  V současné době se také věnuje spisovatelské činnosti. Viz nominace na Drážďanskou cenu lyriky a podzimní pořad "Brikciusová Na Prádle", který se koná v rámci festivalu Den Poezie.
  Anna Brikciusová hraje na violoncello, zhotovené mistrem Benjaminem Patočkou roku 1913. Je spolu se svým bratrem Františkem Brikciem zakládající členkou  violoncellového dua "Duo Brikcius". Více informací je k dispozici na webových stránkách http://Anna.Brikcius.com & http://www.FaceBook.com/Brikciusova .

http://www.Brikcius.com - DUO BRIKCIUS, Anna Brikciusová: česká violoncellistka - zahajovací koncert "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour" (Praha, Dům u Kamenného zvonu, GHMP, 2008)
  Český violoncellista František Brikcius se narodil v Praze, v rodině s bohatým kulturním zázemím. Hře na violoncello se začal věnovat již v raném dětství. Po absolutoriu Konzervatoře v Praze, pod vedením prof. Jaroslava Kulhana, byl přijat na Janáčkovu akademii múzických umění (JAMU) v Brně do violoncellové třídy prof. Bedřicha Havlíka. Následuje studium ve Velké Británii v mistrovské violoncellové třídě prof. Anny Shuttleworth, dále pak na Toho Gakuen v Japonsku. Absolvoval u prof. Evžena Rattaye. Vystoupil v České republice, Alžírsku, Belgii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Francii, Izraeli, Itálii, Japonsku, Německu, Polsku, Rakousku, Rusku, Turecku, Švédsku a Velké Británii.
  František Brikcius hraje na mistrovské violoncello "George Kriwalski" zhotovené roku 1904. Je spolu se svou sestrou Annou Brikciusovou zakládajícím členem  violoncellového dua "Duo Brikcius". Více informací o Františku Brikciovi a jeho projektech (např. "Praha - Brno: 6 soudobých skladatelů pro violoncello sólo v interpretaci Františka Brikcia", "Tartiniho L'Arte dell'arco v interpretaci Františka Brikcia", "7 Svící", "Weinberger Tour", "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour", "MAKANNA" & "eSACHERe") je k dispozici na stránkách http://www.Brikcius.comhttp://www.FaceBook.com/Brikcius .
http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista, Talichův komorní orchestr & Jan Talich: dirigent - Koncert "7 Svící" (Praha, Klášter sv. Anežky české - NG, 2006)


http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista & Anna Brikciusová: česká violoncellistka - projekt "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour" (Luigi Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Paul Hindemith, Gideon Klein, Irena Kosíková, Anna Brikciusová & František Brikcius)


Hlavní motta Dua Brikcius jsou:
- Studium a koncertní provedení děl napsaných pro dvě violoncella.
- Rozšířit znalost současného publika o díla jemu méně známá.
- Zachovat tradici již známých děl.
- Inspirovat současné skladatele (bez ohledu na národnost či věk) k tvoření hudby pro Duo Brikcius.
- Prezentovat českou hudbu v zahraničí.
- Přinést lidem radost z hudby.


"Života děj vane, či vleče mě sem i tam, leč jiskra vzpomínky zůstává mi ku svitu navzdory temnotě - - mnoho zdaru vám, Brikciusové!"
Vít Kremlička


http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista & Anna Brikciusová: česká violoncellistka - projekt "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour" (Luigi Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Paul Hindemith, Gideon Klein, Irena Kosíková, Anna Brikciusová & František Brikcius)


  České violoncellové duo "Duo Brikcius" sourozenců Anny Brikciusové a Františka Brikcia vystoupí v rámci festivalu "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour" na koncertech jak v České republice (Praha, Brno, Chotěboř, Lidice, Točník, Velké Březno, Veselí nad Moravou, Jičín, Boskovice, Praha - Šeberov, Klatovy, Praha - Chodov, Praha - Vysočany, Praha - Slivenec, Radnice, Louny, Turnov, Frýdlant, Praha - Petrovice, Polešovice, Tábor, Beroun, Rájec - Jestřebí, Plzeň, Kladno, ...), tak i v zahraničí (Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Německo, Polsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie, ...).

http://www.Brikcius.com - Anna Brikciusová: česká violoncellistka & František Brikcius: český violoncellista - plakát "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour" (Luigi Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Paul Hindemith, Gideon Klein, Irena Kosíková, Anna Brikciusová & František Brikcius)

  Projekt "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour" českých violoncellistů - sourozenců (Anna Brikciusová & František Brikcius) volně navazuje na předchozí projekty týkající se děl židovských - terezínských skladatelů, které se konaly ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze  ("7 Svící" & "Weinberger Tour"). V tomto případě se jedná zejména o premiéru Dua od "terezínského" skladatele Gideona Kleina (1919-1945) v úpravě pro dvě violoncella a Fantasie IV. (2008) od české skladatelky a varhanice Ireny Kosíkové. Program koncertu obsahuje prakticky neznámá díla známých skladatelů pro nezvyklé obsazení dvou violoncell. Jsou to skladatelé Luigi Boccherini (1743-1805), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Gioacchino Rossini (1792-1863), Paul Hindemith (1895-1963), Gideon Klein (1919-1945) a Irena Kosíková (2008). Další podrobnosti o projektu jsou k dispozici na webových stránkách http://www.Brikcius.com .

- WebMagazin.cz: Pod taktovkou Bedřicha Smetany
- The Epoch Times: Cello Duo Revives Compositions of Holocaust Victims
- The Epoch Times/NYC: Cello Duo Revives Compositions of Holocaust Victims

http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista (Životopis, Obrázky, Repertoár, Projekty, CD, Duo, Download, Kontakt, Novinky, Festival, Odkazy)


ŽivotopisObrázkyRepertoárProjektyCDDuoDownload KontaktNovinkyAnna Festival
Odkazy


Česky ... http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista - Duo Brikcius (violoncellové duo - sourozenci Anna Brikcius & František Brikcius)English ... http://www.Brikcius.com - František Brikcius: Czech Cellist - Duo Brikcius (Cello Duo - brother and sister - Anna Brikcius and František Brikcius)