František Brikcius


Projekty


Pod záštitou Sira Toma Stopparda a Václava Havla
110. výročí narození židovského spisovatele Jiřího Weila (1900 - 1959)

MAKANNAIrena Kosíková:
balet MAKANNA pro recitaci, violoncello a orchestr (2010) na námět románu "Makanna - otec divů" (1940) od Jiřího Weilla (1900 - 1959) - premiéra


I. Makanna - Vzestup

- Bachčí pěvec vypravuje o Makannovi

II. Makanna - Prorok

- Bachčí pěvec vypravuje o zázraku z Bagdádu

III. Makanna - Pád


Jan Talich - dirigent
Jan Židlický - recitace
František Brikcius - violoncello
Talichův komorní orchestr

CD "MAKANNA" zde

MP3 / FLAC "MAKANNA" k zakoupení na Supraphonline.cz
SupraphonLine, online obchod s českou hudbou - František Brikcius, koupit album (MP3, FLAC): MAKANNA, Praha - Brno: 6 soudobých skladatelů pro violoncello sólo v interpretaci Františka Brikcia - http://www.supraphonline.cz/umelec/18377-frantisek-brikcius

♫ Download album "MAKANNA" na iTunes!
♫ Nahrávka MAKANNA (I. Kosíková: "MAKANNA", J. Talich - dirigent, F. Brikcius - violoncello, J. Židlický - recitace, Talichův komorní orchestr) je k zakoupení online na iTunes! Koncert se konal pod záštitou Sira Toma Stopparda a Václava Havla v rámci 110. výročí narození židovského spisovatele Jiřího Weila (1900 - 1959).


http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista - banner "MAKANNA"  (Jiří Weil, Irena Kosíková, Sir Tom Stoppard, Václav Havel, Jan Talich, Jan Židlický, Talichův komorní orchestr & František Brikcius)


Praha, pondělí 24. května 2010 v 19:30, Klášter sv. Anežky České - NG (U Milosrdných 17, Praha 1) - pozvánka


http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista - plakát "MAKANNA"  (Jiří Weil, Irena Kosíková, Sir Tom Stoppard, Václav Havel, Jan Talich, Jan Židlický, Talichův komorní orchestr & František Brikcius)


  Projekt "Makanna" připomíná 110. výročí narození & 50. výročí úmrtí jednoho z našich nejvýznačnějších českých spisovatelů - Jiřího Weila (1900 - 1959) formou baletního představení na motivy jeho románu Makanna - Otec divů, který vypravuje o vzestupu a pádu historické osoby lžiproroka ze VII. století. ........ "Vytěžen z dávné minulosti cizího orientálního světa je román živým, barvitým obrazem historickým, jímž pronikají zážitky nedávné tyranie. Román byl napsán roku 1940, zadán nakladatelství roku 1941 pod krycím jménem, jehož nositel byl umučen v Mauthausenu."

Jiří Weil (*6. 8. 1900 - †13.12. 1959) - zapůjčeno archívem Památníku národního písemnictví
Jiří Weil

  Prozaik, literární kritik, reportér, překladatel a publicista Jiří Weil se narodil 6. srpna 1900 v Praskolesích u Hořovic. Po maturitě r. 1919 studoval na FF UK slovanskou filologii a srovnávací literaturu. Studia zakončil doktorátem r. 1928. Od r. 1922 několikrát navštívil SSSR, v letech 1933-1935 působil v SSSR jako překladatel a publicista, později po vyloučení z KSČ pobýval půl roku ve Střední Asii (v Kyrgyzstánu, Kazachstánu aj.). Během 2. světové války odmítl nastoupit do transportu židů, skrýval se, byl zatčen, pět měsíců žil nehlášen v nemocnici, fingoval sebevraždu a až do konce války žil v ilegalitě. V letech 1946-1949 byl redaktorem nakladatelství ELK, v letech 1950-1958 pak vědeckým pracovníkem Státního židovského muzea v Praze. V jeho díle se zrcadlí nejen pobyt v SSSR, ale i návštěvy Německa, Švýcarska, Francie a Polska. Byl členem Devětsilu, Bloku, Syndikátu českých spisovatelů, SČS (vyloučen r. 1951, znovu přijat r. 1956). Publikoval v Časopise českého muzea, v listech Kmen, Avantgarda, Literární noviny (třicátá léta a druhá polovina let čtyřicátých), LN, Nový život, Host do domu, Věstník Židovské obce náboženské aj. Je zastoupen v Židovských ročenkách. Překládal díla ruských autorů. Spoluredigoval edici "Dětské kresby na zastávce smrti. Terezín 1942-1944" (1959).  Napsal celou řadu povídek a románů, např. Moskva-hranice (1937, 2. vyd. v r. 1969 bylo zakázáno), Dřevěná lžíce (1938), Makanna, otec divů (1946), Barvy (1946), Život s hvězdou (1949), Harfeník (1958), Žalozpěv za 77 297 obětí (1958), Na střeše je Mendelssohn (1960). Zemřel 13. prosince 1959 v Praze. V roce 2010 si připomeneme 110. výročí jeho narození.

Irena Kosíková Irena Kosíková

  Česká varhanice a skladatelka Irena Kosíková se narodila v Praze do intelektuální rodiny zakázaného filozofa Karla Kosíka a literární vědkyně Růženy Grebeníčkové, držitelky Herderovy ceny. Hru na varhany začala studovat u prof. Jana Hory, současně s klavírní průpravou u prof. Elišky  Kleinové a prof. Arnoštky Grünfeldové. Vystudovala konzervatoř Jaroslava Ježka hru na varhany u prof. Jaroslavy Potměšilové a dirigování u prof. Karla Fialy. Z politických důvodů jí nebylo umožněno další studium. Soukromá studia skladby u prof. Miroslava Raichla. Po revoluci byla přijata na Janáčkovu akademii múzických umění (JAMU) v Brně do varhanní třídy prof. Aleny Veselé a prof. Kamily Klugarové. Je absolventkou Hudební akademie múzických umění (HAMU) v Praze u prof. Josefa Popelky. Kromě koncertní činnosti komponuje. Její skladby byly hrány v České republice, Belgii, Bosně a Herzegovině, Izraeli, Německu, Turecku, Rusku, Švédsku a Velké Británii. Jako varhanice se specializuje na interpretaci děl Johanna Sebastiana Bacha: kompletní provedení varhanních tokát, fantasií, Lipských chorálů, Umění fugy, Varhanní mše atd. Více informací na http://www.iKosik.com .Jan Talich

  Jan Talich vystudoval pražskou konzervatoř a poté absolvoval AMU ve třídě Václava Snítila. Stipendium na další studium získal nejprve v USA u Shmuela Ashkenasiho a poté na anglické Guildhall School of Music u Yfraha Neamana. V roce 1989 získal první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Václava Humla v Záhřebu. Jako sólista vystoupil Jan Talich s orchestry i jako komorní hráč po celé Evropě i v USA. Jeho diskografie zahrnuje několik sólových CD koncertů českých i světových autorů, jako je Beethoven, či Mozart. Pravidelně vyučuje jak doma, tak i v zahraničí: ve městech, jako je Telč, Dijon, Angers, Prades a na Conservatoire Superieur v Paříži. S Talichovým kvartetem již vystoupil na nejslavnějších místech celého světa a dočkal se skvělé kritiky. Kvarteto jezdí pravidelně na turné do Japonska, Jižní Ameriky, Mexika, či Jižní Koreje. Jan Talich se v posledních letech stále více věnuje dirigentské činnosti a je žádán jako hostující dirigent mnoha orchestry v České republice i v zahraničí. Od sezóny 2008/09 je šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie. Hraje na housle z dílny J. Gagliana 1780 a A. Stradivariho 1729. Navštivte  http://www.Talich.com .

http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista, Talichův komorní orchestr & Jan Talich: dirigent - Koncert "7 Svící" (Praha, Klášter sv. Anežky české - NG, 2006)
Jan Židlický

  Jan Židlický se narodil v Praze v roce 1949. Vystudoval Husovu bohosloveckou fakultu. Prvním působištěm byla fara CČSH v Hostomicích pod Brdy. Pastorační činnost Jana Židlického však byla záhy ukončena zásahem Státní bezpečnosti. Z politických důvodů tak následovaly práce v kotelně, na hřbitově, v továrně či ve výměníkové stanici. Odbornější činnosti se mohl věnovat až v 80. letech, kdy se stal zaměstnancem Okresního muzea Orlických hor. Po revoluci v roce 1989 mu byla svěřena funkce vedoucího kulturního oddělení Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Od roku 2000 je Jan Židlický farářem CČSH v kostele sv. Jana Křtitele na Prádle v Praze.
Jan Židlický
František Brikcius

  Český violoncellista František Brikcius se věnuje se interpretaci violoncellových skladeb 17., 18., 19., 20. a 21. století. Zejména pak skladbám pro violoncello sólo. Dále se soustředí na díla českých, tzv. terezínských a současných skladatelů. František Brikcius hraje na mistrovské violoncello "George Kriwalski" zhotovené roku 1904. Je spolu se svou sestrou Annou Brikcius zakládajícím členem  violoncellového dua "Duo Brikcius". Hudební spolupráce s Talichovým komorním orchestrem, klavíristou Tomášem Víškem, skladatelkou Irenou Kosíkovou a dirigentem Janem Talichem. Koncertní turné "Brikcius Cello Tour 2007", "Weinberger Tour" a "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour" po České republice, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Francii, Itálii, Německu, Polsku, Rakousku, Rusku, Švédsku, Turecku a Velké Británii. Více informací o Františku Brikciovi a jeho projektech (např. "Praha - Brno: 6 soudobých skladatelů pro violoncello sólo v interpretaci Františka Brikcia", "Tartiniho L'Arte dell'arco v interpretaci Františka Brikcia", "7 Svící", "Weinberger Tour", "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour", "MAKANNA" & "eSACHERe") je k dispozici na webových stránkách http://www.Brikcius.com .

http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista, Talichův komorní orchestr & Jan Talich: dirigent - Koncert "7 Svící" (Praha, Klášter sv. Anežky české - NG, 2006)
Talichův komorní orchestr

  Talichův komorní orchestr vznikl  roce 1992 na podnět houslisty Jana Talicha ml., prasynovce legendárního českého dirigenta Václava Talicha. Umělecký ředitel Jan Talich v posledních letech věnuje velkou část své profesionální kariéry dirigování orchestru, jehož hráči jsou úspěšnými absolventy Akademie múzických umění v Praze a laureáty mnoha domácích i mezinárodních soutěží. Profesionalita hráčů pod osobitým vedením Jana Talicha, zaručuje vysokou interpretační úroveň jednotlivých koncertů a orchestr je příznivě hodnocen naší i zahraniční kritikou a uměleckou veřejností. TKO pravidelně hraje na hudebních festivalech na Pražském jaru, Pražském podzimu, Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově, Pražských hudebních slavnostech, Talichově Berouně a koncertuje v zahraničí (Španělsko, Francie, Švýcarsko, Belgie, Německo, Chorvatsko, Itálie). TKO nahrává CD pro naše i zahraniční společnosti (včetně francouzské EMI Records). K 250. výročí narození W. A. Mozarta natočil TKO nové CD se skladbami pro housle a orchestr. Sólo v houslových partech má Jan Talich. Další viz http://www.Talich.com .
http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista, Talichův komorní orchestr & Jan Talich: dirigent - Koncert "7 Svící" (Praha, Klášter sv. Anežky české - NG, 2006)


- Novinky českého violoncellisty Františka Brikcia: Rozhovor s dirigentem a houslistou Janem Talichem
- Magazín Babinet.cz: Lidé jsou nezbytnou součástí každého koncertu - rozhovor Radany Šatánkové s Františkem Brikciem
- Česká televize: Makanna - román jako balet a balet jako koncert
-
Český rozhlas: Praha bude svědkem baletu Makanna
- Český rozhlas Regina (Šalom alejchem): 110. výročí narození Jiřího Weila - rozhovor Jana Jelínka s Františkem Brikciem
- The Prague Post: Cellist Brikcius and collaborators celebrate author Jiří Weil


Spolupořadatelé:


Mecenáši:
Národní Galerie v Praze http://www.Talich.com - Talichův komorní orchestr
Židovské muzeum v Praze - Rok s židovskou kulturou - 100 let Židovského muzea v Praze (1906 - 2006) http://www.DanielPearlMusicDays.org - Annual Daniel Pearl World Music Days, MAKANNA Staňte se mecenášem:
kontaktujte nás/podpořte přímo

Partneři:

Květinový partner:
Cello partner:
Praha, Prague, Praga, Prag http://www.tiskap.cz - tiskárna TISKAP Hudební nadace OSA http://www.Carmen-Flora.cz - Carmen Flora, Řekněte to květinou... http://www.LittleCellist.com - Little Cellist
Railreklam partner: Oficiální dopravce: Sound partner:
Dokument partner:
Oficiální fotograf:
http://www.RailReklam.cz - RAILREKLAM, spol. s r. o. http://www.GrayLine.com - Gray Line Czech Republic, 100 Years of Sightseeing Worldwide (1910-2010) I.H.
http://www.BulvarArt.cz - Bulvar ART
Foto Mosty, fotograf Marek Malůšek, http://www.fotomosty.info
Mediální partneři:http://www.Akce.cz - ... všechny akce. Turistika.cz, s.r.o. Expats.cz - Helping You Adapt http://www.PressWeb.cz - PressWeb
http://www.literarky.cz - Literární noviny, mediálni partner baletu MAKANNA http://www.CzechLit.cz - Portál české literatury
http://www.ePublishing.cz/Ziva-Historie - Časopis Živá historie http://www.Prague.TV - Prague TV http://www.Kult.cz - Kult.cz http://www.PIS.cz - Pražská informační služba http://www.GrandPrinc.cz - Houser
http://www.PragueEvents.cz - Prague Events Monthly
http://www.Scena.cz - 1. kulturní portál
http://HudebniRozhledy.Scena.cz - Hudebni rozhledy http://www.Proglas.cz - Radio Proglas (Rádio pro vlídný domov) http://www.EtNetera.cz - ET NETERA | smart e-business
http://www.Sedmicka.cz - Sedmička.cz přináší denně aktualizované internetové vydání týdeníku Sedmička http://www.E15.cz - Ekonomický server E15.cz s novým designem a členěním obsahu. http://www.Strategie.cz - Strategie.cz, Internetové vydání týdeníku o reklamě, marketingu a médiích http://www.Dama.cz - Magazín Dáma.cz je jeden z nejnavštěvovanějších ženských serverů v České republice a zároveň patří mezi nejstarší české webové magazíny vůbec (vznikl v roce 1999). http://www.Orbion.cz - Orbion.cz je nezávislý cestovatelský portál o cestování ve světě pro všechny uživatele, kterým nabízí detailní popis 51 destinací

http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista (Životopis, Obrázky, Repertoár, Projekty, CD, Duo, Download, Kontakt, Novinky, Festival, Odkazy)


ŽivotopisObrázkyRepertoárProjektyCDDuoDownload KontaktNovinkyAnna Festival
Odkazy


Česky ...  http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista - Projekt "MAKANNA"  (Jiří Weil, Irena Kosíková & František Brikcius)English ... http://www.Brikcius.com - Frantisek Brikcius: Czech Cellist - Project "MAKANNA"  (Jiří Weil, Irena Kosíková & František Brikcius)