František Brikcius


Projekty


Brikciusová Na Prádle - Labyrint
15. ročník festivalu Den poezie
(památka výročí narození básníka K. H. Máchy, *16. 11. 1810)

uvádí

"Brikciusová Na Prádle - Labyrint"
(básnické čtení z tvorby Anny Brikciusové v podání Jana Židlického a za hudebního doprovodu violoncellistky Anny Brikciusové)


Anna Brikciusová: Labyrint
Jan Židlický - recitace

Johann Sebastian Bach (1685-1750): 3. Suita C-dur (BWV 1009)
Irena Kosíková: Labyrint (2013) - premiéra
Anna Brikciusová - violoncello


Labyrint

labyrint v duších druhých
cestu hledáš
bezcílně bloudíš

do slepé uličky
pokaždé jiná
zahrazená zeď

jiná
jen ta výše se neliší

zeď ční až do nebe
přelézt je nemožné

cestu k Tobě hledám
v labyrintu cest spletitých
hledám trpělivě

hledání mne baví
kéž nikdy nekončí

Anna Brikciusová


http://www.Brikcius.com - Anna Brikciusová: česká violoncellistka - projekt "Brikciusová Na Prádle" (básnické čtení "Brikciusová Na Prádle - Labyrint", z tvorby Anny Brikciusové v podání Jana Židlického a za hudebního doprovodu violoncellistky Anny Brikciusové. V rámci 15. ročníku festivalu Den poezie konaném u příležitosti oslav narození Karla Hynka Máchy)


Praha, sobota 16. listopad 2013, 18.00 hod., kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle (Říční ul. 6, Praha 1) - Festival Den Poezie
Vstupné dobrovolné.


http://www.Brikcius.com - Anna Brikciusová: česká violoncellistka - projekt "Brikciusová Na Prádle" (básnické čtení "Brikciusová Na Prádle - Labyrint", z tvorby Anny Brikciusové v podání Jana Židlického a za hudebního doprovodu violoncellistky Anny Brikciusové. V rámci 15. ročníku festivalu Den poezie konaném u příležitosti oslav narození Karla Hynka Máchy)


  Jste zváni na básnické čtení "Brikciusová Na Prádle - Labyrint", z tvorby Anny Brikciusové v podání Jana Židlického a za hudebního doprovodu violoncellistky Anny Brikciusové, které se bude konat v sobotu 16. listopadu 2013, v 18:00 hod, v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle (Říční ul. 6, Praha 1), v rámci 15. ročníku festivalu Den poezie. Vstupné dobrovolné. V rámci večera bude uvedena premiéra skladby "Labyrint (2013)" české skladatelky a varhanice Ireny Kosíkové. Podstatou festivalu Den poezie je osvěta poezie mezi současnou veřejností. Tento festival se každoročně koná na počest narození Karla Hynka Máchy (*16. listopad 1810). Podtitul letošního ročníku zní: "Vášeň a popel". Více informací je k dispozici na webových stránkách http://www.Brikcius.com , http://www.DenPoezie.cz , http://www.FaceBook.com/Brikciusova , http://Twitter.com/Brikciusova a http://www.Husiti.Majestat.cz .

Anna Brikciusová

   Violoncellistka Anna Brikciusová se narodila v Praze v rodině s bohatým kulturním zázemím. Hře na violoncello se začala věnovat již v raném dětství. Po violoncellových studiích na Konzervatoři v Praze u prof. Jaroslava Kulhana a prof. Viktora Moučky absolvovala ve violoncellové třídě pod vedením prof. Vladana Kočího. Konzultace u prof. Stanislava Apolína. Aktivně se účastnila mnoha violoncellových interpretačních kurzů. Mezinárodní mistrovské kurzy Francouzsko-Česká Akademie (prof. Jiří Bárta), Mistrovské kurzy v Jihlavě (prof. David Sella, prof. Evžen Rattay), Violoncellové mezinárodní interpretační kurzy (prof. Stanislav Apolín). Vystoupila v České republice, Alžírsku, Bosně a Hercegovině, Francii, Německu, Polsku, Turecku, Švédsku a Velké Británii. V současné době se také věnuje spisovatelské činnosti. Viz nominace na Drážďanskou cenu lyriky a podzimní pořad "Brikciusová Na Prádle", který se koná v rámci festivalu Den Poezie. Anna Brikciusová hraje na violoncello, zhotovené mistrem Benjaminem Patočkou roku 1913. Je spolu se svým bratrem Františkem Brikciem zakládajícím členem violoncellového dua "Duo Brikcius". Oba společně vystoupili v rámci projektu "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour" jak v České republice, tak i v zahraničí (Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Německo, Polsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie). Více informací je k dispozici na webových stránkách http://www.Brikcius.com , http://www.FaceBook.com/Brikciusova a http://Twitter.com/Brikciusova .

http://www.Brikcius.com - DUO BRIKCIUS, Anna Brikciusová: česká violoncellistka - zahajovací koncert "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour" (Praha, Dům u Kamenného zvonu, GHMP, 2008)
Jan Židlický

  Jan Židlický se narodil v Praze v roce 1949. Vystudoval Husovu bohosloveckou fakultu. Prvním působištěm byla fara CČSH v Hostomicích pod Brdy. Pastorační činnost Jana Židlického však byla záhy ukončena zásahem Státní bezpečnosti. Z politických důvodů tak následovaly práce v kotelně, na hřbitově, v továrně či ve výměníkové stanici. Odbornější činnosti se mohl věnovat až v 80. letech, kdy se stal zaměstnancem Okresního muzea Orlických hor. Po revoluci v roce 1989 mu byla svěřena funkce vedoucího kulturního oddělení Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou. Od roku 2000 je Jan Židlický farářem CČSH v kostele sv. Jana Křtitele na Prádle v Praze.
http://www.Brikcius.com - český violoncellista František Brikcius & Jan Židlický: recitace - Koncert MAKANNA - 110. výročí narození židovského spisovatele Jiřího Weila (Klášter sv. Anežky České v Praze, 2010, Foto Marek Malůšek).
FaceBook Page - Anna Brikciusová - http://www.facebook.com/Brikciusova
- Portál české literatury: Brikciusová Na Prádle – Labyrint & 15. ročník festivalu Den poezie (pozvánka na máchovský koncert vážné hudby v hlavní roli s violoncellistkou a básnířkou Annou Brikciovou)
- Den Poezie: "16. 11. 2013, So 18:00, Brikciusová Na Prádle - Labyrint & 15. ročník festivalu Den poezie
- PressWeb.cz: Brikciusová Na Prádle - Labyrint & 15. ročník festivalu Den poezie
- Informuji.cz: Brikciusová Na Prádle - Labyrint & 15. ročník festivalu Den poezie
- Čítarny: Brikciusová Na Prádle - Labyrint & 15. ročník festivalu Den poezie
- OkoloVás.cz: BRIKCIUSOVÁ NÁ PRÁDLE - LABYRINT & 15. ročník festivalu Den poezie
- Místní kultura: "Brikciusová Na Prádle - My zemí nejdeme"
- Portál české literatury: Básnické čtení Brikciusová Na Prádle - My zemí nejdeme (Praha)
- Kulturní listy: Brikciusová Na Prádle - My zemí nejdeme & 14. ročník festivalu Den poezie
- Facebook page: Anna Brikciusová
- Facebook page: Kostel sv. Jana Křitele Na Prádle
- Twitter: Follow @Brikciusova on Twitter, #DenPoezie

Podpořte Básníka. Kontaktujte nás a/nebo zašlete finanční podporu na zde uvedené číslo bankovního účtu, či skrz systém online plateb PayPal:

Spolupořadatelé:
http://www.DenPoezie.cz - 15. ročník festivalu Den poezie - Vášeň a popel http://www.Husiti.Majestat.cz - Kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle http://www.DanielPearlMusicDays.org - Annual Daniel Pearl World Music Days, MAKANNA http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - cyklus koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu v Praze (jaro & podzim)

Partner: Mediální partneři:http://www.tiskap.cz - tiskárna TISKAP http://www.BulvarArt.cz - Bulvar ART http://www.CzechLit.cz - Portál české literatury http://www.PressWeb.cz - PressWeb http://www.Citarny.cz - Citarny.cz, literárně - vzdělávací a informační portál s knihami pro lidi, kteří čtou a přejí si, aby i jejich děti měly šanci nebýt hloupé.

http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista (Životopis, Obrázky, Repertoár, Projekty, CD, Duo, Download, Kontakt, Novinky, Festival, Odkazy)


ŽivotopisObrázkyRepertoárProjektyCDDuoDownload KontaktNovinkyAnna Festival
Odkazy


Česky ... http://www.Brikcius.com - Anna Brikciusová: česká violoncellistka - projekt "Brikciusová Na Prádle" (básnické čtení "Brikciusová Na Prádle - Labyrint", z tvorby Anny Brikciusové v podání Jana Židlického a za hudebního doprovodu violoncellistky Anny Brikciusové. V rámci 15. ročníku festivalu Den poezie konaném u příležitosti oslav narození Karla Hynka Máchy)English ... http://www.Brikcius.com - Anna Brikciusová: Czech Cellist - Project "Brikciusová Na Prádle - Labyrint" & Poetry Day Festival (Czech Cellist and Poet Anna Brikciusová, Jan Židlický, Czech poet Karel Hynek Mácha)