František Brikcius


Novinky


Novinky 49 (květen - červen 2014)


Pozvánka: podzimní Festival Brikcius & Rok české hudby 2014


http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - 3. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu v Praze & Rok české hudby (podzim 2014)

  Předběžně jste zváni na podzimní violoncellový "FESTIVAL BRIKCIUS 2014" - 3. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu & "Rok české hudby 2014", který je připravován s Galerií Hl. m. Prahy, v reprezentačním koncertním sále ze 13. století, v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze.

  Festival Brikcius, který letos připomíná 55. výročí úmrtí Bohuslava Martinů, 70. výročí úmrtí Zikmunda Schula, 95. výročí narození Gideona Kleina, 110. výročí úmrtí Antonína Dvořáka, 110. výročí narození Iši Krejčího, 120. výročí narození Ervína Schulhoffa, 140. výročí narození Josefa Suka a 160. výročí narození Leoše Janáčka, se koná pod záštitou primátora Hlavního města Prahy Tomáše Hudečka, pod záštitou starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého a ve spolupráci s Městskou částí Praha 1. Rok české hudby 2014 je pod uměleckou záštitou mezzosopranistky Magdaleny Kožené a dirigenta Sira Simona Rattla. Festival Brikcius je součástí mezinárodních Daniel Pearl World Music Days.

  V rámci 3. ročníku vystoupí český violoncellista František Brikcius, francouzská klavíristka Justine Verdier, česká violoncellistka Anna Brikciusová a sourozenecké violoncellové Duo Brikcius. Letošní dramaturgie festivalu ("Rok české hudby") je zaměřena zejména na letošní výroční české skladatele (B. Martinů, A. Dvořák, I. Krejčí, J. Suk, L. Janáček), terezínské/židovské autory (E. Schulhoff, G. Klein, Z. Schul) a současnou hudební tvorbu (J. Matys, P. Hejný, J. Jirásek, L Fišer, M. Štědroň, I. Kosíková). Více informací na webových stránkách http://Festival.Brikcius.com .

http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - doprovodný program - ČESKO-FRANCOUZSKÉ HUDEBNÍ SETKÁNÍ / Irena Kosíková - varhany, Anna Brikciusová - violoncello; Duo Brikcius & František Brikcius - violoncello; Duo Brikcius a hosté (čtvrtek 16. říjen 2014, 19:30 hodin, Gers, Francie) http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - zahajovací listopadový koncert - PRAHA-BRNO: 6 SOUDOBÝCH SKLADEB PRO VIOLONCELLO SÓLO (Luboš Fišer, Petr Hejný, Jan Jirásek, Irena Kosíková, Jiří Matys a Miloš Štědroň) / František Brikcius - violoncello (čtvrtek 6. listopadu 2014, 19:30 hodin, Dům U Kamenného zvonu, Praha) http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - doprovodný program - BRIKCIUSOVÁ NA PRÁDLE - OPILÁ PLACHTIVICE (Anna Brikciusová, Johann Sebastian Bach, Irena Kosíková) & Den poezie a 204. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy  / Anna Brikciusová - violoncello, Jan Židlický - recitace (neděle 16. listopadu 2014, 18:00 hodin, kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle, Říční 6, Praha 1) http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - listopadový koncert - DUO BRIKCIUS & ROK ČESKÉ HUDBY [2 Cellists - 2 Siblings] (David Popper, Zikmund Schul, Bohuslav Martinů, Gideon Klein, Leoš Janáček, Irena Kosíková) / Anna Brikciusová - violoncello; Duo Brikcius & František Brikcius - violoncello; Duo Brikcius (čtvrtek 20. listopadu 2014, 19:30 hodin, Dům U Kamenného zvonu, Praha) http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - doprovodný program - filmový hudební dokument MAKANNA k 55. výročí úmrtí spisovatele Jiřího Weila / Irena Kosíková; Jan Talich, František Brikcius - violoncello, Jan Židlický - recitace & Talichův komorní orchestr, BulvarART (pondělí 17. listopadu 2014 - premiéra, YouTube) http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - závěrečný vánoční koncert - VIOLONCELLO A KLAVÍR & PĚT JUBILANTŮ (Leoš Janáček, Josef Suk, Iša Krejčí, Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů) / Justine Verdier - klavír (Francie) & František Brikcius - violoncello (čtvrtek 18. prosince 2014, 19:30 hodin, Dům U Kamenného zvonu, Praha)

- Zahajovací listopadový koncert PRAHA - BRNO: 6 SOUDOBÝCH SKLADEB PRO VIOLONCELLO SÓLO se koná ve čtvrtek 6. listopadu 2014, od 19:30 hodin. Český violoncellista František Brikcius představí violoncellová díla renomovaných skladatelů z Prahy a Brna (Luboš Fišer, Petr Hejný, Jan Jirásek, Irena Kosíková, Jiří Matys a Miloš  Štědroň). Uslyšíte Fantasii a Rondo (1982) od skladatele Jiřího Matyse, Kovovou sonátu (1983) od violoncellisty, výtvarníka a skladatele Petra Hejného, Dilema (1987) od filmového skladatele Jana Jiráska, Sonatu (1987) od hudebního a filmového skladatele Luboše Fišera, Tance krále Leara (1995) od brněnského hudebního skladatele Miloše Štědroně a Stopy (2004) od české skladatelky a varhanice Ireny Kosíkové. Záznam z koncertu, který se konal pod záštitou Václava Havla, byl vydán na CD a celý program byl následně uveden v rámci "Brikcius Cello Tour" v České republice, Belgii, Bulharsku, Francii, Itálii, Rusku, Rakousku a Velké Británii. Jako speciální přídavek zazní skladba Bassnachtigall (1922) od židovského skladatele a klavíristy Ervína Schulhoffa (1894 - 1942).

- Listopadový koncert DUO BRIKCIUS & ROK ČESKÉ HUDBY (2 Cellists - 2 Siblings) se koná ve čtvrtek 20. listopadu 2014, od 19:30 hodin. Violoncellisté, sourozenci Anna Brikciusová a František Brikcius (Duo Brikcius), uvedou nový program pro dvě violoncella. Suitu pro dvě violoncella od pražského skladatele a violoncellisty Davida Poppera (1843 - 1913), Chasidské tance "terezínského" židovského skladatele Zikmunda Schula (1916 - 1944), Skladbu pro dvě violoncella českého skladatele Bohuslava Martinů (1890 - 1959), Duo "terezínského" židovského skladatele Gideona Kleina (1919 - 1945), napsané krátce před 2. světovou válkou, jehož druhá věta zůstává symbolicky "Incompiuto". Duo a další skladby Gideona Kleina byly propagovány a revidovány skladatelem Vojtěchem Saudkem (1951 - 2003), prasynovcem Franze Kafky. Úpravu skladby Presto od českého skladatele Leoše Janáčka (1854 - 1928). Jako přídavek zahraje Duo Brikcius skladbu Mosty / Bridges pro dvě violoncella, české skladatelky a varhanice Ireny Kosíkové žijící ve Francii, věnovanou švýcarskému staviteli mostů Toni Rüttimannovi.

- Vánoční závěrečný koncert VIOLONCELLO A KLAVÍR & PĚT JUBILANTŮ se koná ve čtvrtek 18. prosince 2014, od 19:30 hodin. Francouzská klavíristka Justine Verdier a český violoncellista František Brikcius zahrají skladby pěti autorů pro violoncello a klavír, jejichž významná výročí si letos připomínáme. Jedná se o Pohádku pro violoncello a klavír od Leoše Janáčka (1854 - 1928), Baladu a Serenádu pro violoncello a klavír op. 3 od Josefa Suka (1874 - 1935), Koncertantní sonatinu pro violoncello a klavír od Iši Krejčího (1904 - 1968), Klid op. 68 pro violoncello a klavír od Antonína Dvořáka (1841 - 1904) a Variace na slovenskou lidovou píseň pro violoncello a klavír, H. 378 / Variations sur un theme slovaque od Bohuslava Martinů (1890 - 1959). Jako speciální přídavek uvedou Presto Leoše Janáčka (1854 - 1928).

  Vstupenky na koncerty v Domě U Kamenného zvonu budou exkluzivně u oficiálních festivalových prodejců vstupenek Prague Ticket Office - Via Musica (http://www.PragueTicketOffice.com - Time Music, AMU, Malostranské náměstí 14, Praha 1 - Via Musica, Staroměstské náměstí 14, Praha 1 - Tel.: +420 224 826 440), Ticketon.cz a cca 90 minut před začátkem koncertu v místě konání. Základní vstupné: 400,- Kč (předprodej 380,- Kč) / senioři, studenti, občané MČ Praha 1 a členové Klubu přátel Galerie hlavního města Prahy: 200,- Kč (předprodej 180,- Kč). Využijte speciální abonentní vstupné "PRIMA" ABONENTKA a "DUO" ABONENTKA. Vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme včasné zakoupení vstupenek!

- V rámci festivalového doprovodného programu bude ve Francii, ve čtvrtek 16. října 2014, od 19:30 hodin, slavnostně zahájena Česko-francouzské spolupráce u příležitosti ČESKO-FRANCOUZSKÉHO HUDEBNÍHO SETKÁNÍ, na kterém vystoupí česká varhanice a skladatelka Irena Kosíková, sourozenecké violoncellové Duo Brikcius a hosté z Francie. Pouze pro zvané.

- Součástí festivalu je básnické čtení BRIKCIUSOVÁ NA PRÁDLE - OPILÁ PLACHTIVICE, z nové sbírky básní Anny Brikciusové v podání Jana Židlického a za hudebního doprovodu violoncellistky Anny Brikciusové, které se koná v neděli 16. listopadu 2014, v 18.00 hod., v kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle (Říční 6, Praha 1), v rámci 16. ročníku festivalu Den poezie a 204. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy. Vstupné dobrovolné. Podstatou festivalu Den poezie je osvěta poezie mezi současnou veřejností. Tento festival se každoročně koná na počest narození Karla Hynka Máchy (*16. listopad 1810). Během večera bude uvedena premiéra skladby skladatelky a varhanice Ireny Kosíkové.

- Festival Festival Brikcius je mediálním partnerem nového filmového hudebního dokumentu MAKANNA, k 55. výročí úmrtí spisovatele Jiřího Weila (1900 - 1959), se záznamem z koncertního provedení baletu skladatelky a varhanice Ireny Kosíkové pro recitaci (Jan Židlický), sólové violoncello (František Brikcius) a orchestr (Jan Talich - dirigent, Talichův komorní orchestr), které se konalo v klášteře sv. Anežky České v Praze (v rámci 110. výročí narození Jiřího Weila a Daniel Pearl World Music Days), pod záštitou Sira Toma Stopparda a Václava Havla. Premiéra bude uvedena ve čtvrtek 27. listopadu 2014, v 19:30 hod., na YouTube ( http://www.YouTube.com/FrantisekBrikcius ).

  Více festivalových informací je k dispozici v měsíčním newsletteru NOVINKY ČESKÉHO VIOLONCELLISTY FRANTIŠKA BRIKCIA, na sociálních sítích (FaceBook.com, YouTube, Twitter) a na webových stránkách http://Festival.Brikcius.com .Soutěž: vyhrajte 1 x roční předplatné časopisu Živá historie

http://www.epublishing.cz/ziva-historie - Časopis Živá historie

  Vyhrajte 1 x roční předplatné časopisu Živá historie zodpovězením následující otázky:

Kolikáté výročí narození skladatele Josefa Suka připomíná letošní Festival Brikcius - 3. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu?
  1. 100. výročí narození Josefa Suka.
  2. 120. výročí narození Josefa Suka.
  3. 140. výročí narození Josefa Suka.
Soutěž byla ukončena. Šťastným výhercem je H. K. z Opařan.

Cenu do letní soutěže newsletteru NOVINKY ČESKÉHO VIOLONCELLISTY FRANTIŠKA BRIKCIA poskytl časopis Živá historie, mediální partner "Festivalu Brikcius".Partner měsíce: Rok české hudby 2014

http://www.RokCeskeHudby.cz - Rok české hudby 2014 / Year of Czech Music 2014

  Rok české hudby 2014 je programem pro podporu české hudební kultury všech žánrů a druhů. Vychází z tradice výročí významných skladatelů, interpretů a organizací v letech zakončených čtyřkou (Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Josefa Suka a dalších). Oporou programu jsou projekty významných národních uměleckých organizací (Česká filharmonie, Národní divadlo, Národní muzeum, Národní galerie a další), regionální profesionálních divadel a orchestrů, mezinárodních festivalů. Jeho podtitulem je "tvořivost a spolupráce".  Uměleckou záštitu nad Rokem české hudby 2014 přijali mezzosopranistka Magdalena Kožená a Sir Simon Rattle, šéfdirigent Berlínské filharmonie. Čestným prezidentem je šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek.

  Více informací o Roku české hudby 2014 je k dispozici na webových stránkách http://www.RokCeskeHudby.cz , https://www.FaceBook.com a http://Festival.Brikcius.com .

Rok České hudby
http://www.RokCeskeHudby.cz Poznejte ... český skladatel a houslista Josef Suk

Josef Suk (*4. 1. 1874 - †29. 5. 1935)

Josef Suk
(*4. 1. 1874 - †29. 5. 1935)

  Český skladatel a houslista Josef Suk se narodil 4. ledna 1874 v Křečovicích, do kantorské rodiny Emílie Sukové-Baumanové a Josefa Suka, jako nejmladší ze tří sourozenců (bratr Antonín *1856, sestra Emílie *1869).

  V letech 1885 až 1892 studoval Suk na Pražské konzervatoři hru na housle u Antonína Bennewitze (1833 - 1926), skladbu nejprve u Karla Steckera (1861–1918) a později v mistrovské třídě Antonína Dvořáka (1841 - 1904).

  Společně se třemi spolužáky z konzervatoře, houslistou Karlem Hoffmannem (1872 - 1936), skladatelem, dirigentem a violistou Oskarem Nedbalem (1874 - 1930) a violoncellistou Otto Bergerem (1873 - 1897), založil roky 1892 České kvarteto ve kterém působil až do roku 1933.

České kvarteto v roce 1895 - Karel Hoffmann, Hanuš Wihan, Oskar Nedbal, Josef Suk.

  V roce 1898 se oženil s Dvořákovou dcerou Otýlií (1878 - 1905). O tři roky později se jim narodil syn Josef (1901 - 1951). Antonín Dvořák zemřel náhle v květnu 1904, v červenci 1905 zemřela Sukova manželka, Dvořákova dcera Otylka. Suk se již nikdy znovu neoženil.

  Od roku 1922 byl na Pražské konzervatoři profesorem mistrovské třídy skladby, opakovaně byl zvolen rektorem ústavu. K jeho žákům patřili mj. Jaroslav Ježek (1906 - 1942), Klement Slavický (1910 - 1999), Pavel Bořkovec (1894 - 1972) a jeden rok (před odchodem do Francie) Bohuslav Martinů (1890 - 1959).

  Na Letních olympijských hrách 1932 v Los Angeles obdržel za pochod V nový život stříbrnou medaili. V  roce 1935 udělila Josefu Sukovi Masarykova univerzita v Brně čestný doktorát filosofie. Josef Suk zemřel 29. května 1935 v Benešově a je pochován v rodných Křečovicích, kde je možno navštívit Památník Josefa Suka. Vnuky Josefa Suka jsou houslista a violista Josef Suk mladší (1929 - 2011) a básník a esejista Jan Suk (* 1951).

140. výročí narození Josefa Suka (1874 - 1935)

  Letošní 140. výročí narození Josefa Suka připomene Festival Brikcius - 3. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu & Rok české hudby 2014 závěrečným festivalovým koncertem, na kterém bude uvedena jeho Balada a Serenáda, op. 3 (1890/96), v provedení francouzské klavíristky Justine Verdier a violoncellisty Františka Brikcia.

  Více informací o českém skladateli a houslistovi Josefu Sukovi je k dispozici na http://www.Brikcius.com , http://www.SukSociety.cz a http://CS.Wikipedia.org/Wiki/Josef_Suk_starší .Oznámení ... předprodej vstupenek na podzimní violoncellové koncerty Festivalu Brikcius zahájen

http://Festival.Brikcius.com - FESTIVAL BRIKCIUS - 3. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu v Praze & Rok české hudby (podzim 2014)

  Předprodej vstupenek na violoncellový Festival Brikcius - 3. ročník cyklu koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu & Rok české hudby 2014 je zahájen. Vstupenky jsou exkluzivně v předprodeji u oficiálních festivalových prodejců vstupenek: Prague Ticket Office - Via Musica a Ticketon.cz .

Předprodej vstupenek na koncerty "FESTIVAL BRIKCIUS" - Prague Ticket Office - Via Musica - Kupte si festivalové vstupenky online zde: http://www.PragueTicketOffice.com
Prague Ticket Office - Via Musica
Staroměstské náměstí 14, Praha 1
Tel.: +42 (0) 224 826 440
http://www.PragueTicketOffice.com

http://www.Ticketon.cz - Ticketon - Online vstupenky - vstupenkový systém - FESTIVAL BRIKCIUS - cyklus koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu v Praze
Ticketon.cz

  Vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme včasné zakoupení vstupenek! Více informací je k dispozici na oficiálních festivalových stránkách http://Festival.Brikcius.com .


http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista (Životopis, Obrázky, Repertoár, Projekty, CD, Duo, Download, Kontakt, Novinky, Festival, Odkazy)


ŽivotopisObrázkyRepertoárProjektyCDDuoDownload KontaktNovinkyAnna Festival
Odkazy


Česky ... http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista - Novinky 49 (květen - červen 2014, pozvánka: podzimní Festival Brikcius & Rok české hudby 2014, soutěž: vyhrajte 1 x roční předplatné časopisu Živá historie, partner měsíce: Rok české hudby 2014, poznejte ...: skladatel a houslista Josef Suk, oznámení ...: předprodej vstupenek na podzimní violoncellové koncerty Festivalu Brikcius zahájen, přihlašte se do mailing listu, ...)English ... http://www.Brikcius.com - František Brikcius: Czech Cellist - Newsletter 49 (May - June 2014, invitation: Autumn Festival Brikcius & Year of Czech Music 2014, competition: Win 1 x 12 months subscription to Živá historie, partner of the month: Year of Czech Music 2014, meet ...: Czech composer and violinist Josef Suk, call for ...: Advance tickets sales for the Festival Brikcius are open now, join mailing list, ...)