František Brikcius


Novinky


Novinky 27 (duben 2012)


Pozvánka: zahajovací koncert
"Festival Brikcius" - cyklus koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu (jaro & podzim 2012)


http://www.Brikcius.com - Festival Brikcius - cyklus koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu / the chamber music concert series at the Stone Bell House - jaro & podzim 2012 / spring & autumn 2012


  Jste zváni na zahajovací koncert projektu "Festival Brikcius" - cyklus koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu (jaro & podzim 2012), českého violoncellisty Františka Brikcia, který se koná ve čtvrtek 19. dubna 2012, od 19:30 hodin, v reprezentačním koncertním sále ze 13. století, v Domě U Kamenného zvonu (GHMP, 3. patro, Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1).

  Violoncellista František Brikcius zde zahraje jednu z prvních publikovaných skladeb pro sólové violoncello, 7 Ricercari od Domenica Gabrielliho (1659 - 1690), III. Suitu C-dur pro sólové violoncello, BWV 1009, od J. S. Bacha (1685 - 1750), Paduanu pro sólové violoncello od Arthura Honeggera (1892 - 1955), která byla napsána bezprostředně po konci 2. světové války a Saro-Wiwa (2004) pro sólové violoncello od Ireny Kosíkové. Příští jarní koncert "Festival Brikcius" (Tomáš Víšek - klavír & František Brikcius - violoncello) se bude konat ve čtvrtek 17. května 2012.

  Vstupenky (základní vstupné: 450,- Kč / důchodci a studenti: 250,- Kč / mecenáši: 5 000,- Kč) exkluzivně u oficiálního festivalového prodejce vstupenek Prague Ticket Office - Via Musica (http://www.PragueTicketOffice.com - Via Musica, AMU, Malostranské náměstí 14, Praha 1 - Via Musica, Staroměstské náměstí 14, Praha 1 - Tel.: +420 224 826 440) a cca 90 minut před začátkem koncertu v místě konání. Vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme včasné zakoupení vstupenek. Podpořte "Festival Brikcius" a kupte si mecenášskou vstupenku zde.

  Ve spolupráci s Galerií Hl. m. Prahy a Daniel Pearl World Music Days. Více informací je k dispozici na webových stránkách http://www.Brikcius.com , http://www.PragueTicketOffice.com , http://www.iKosik.com , http://www.FaceBook.com/FestivalBrikcius , http://www.FaceBook.com/Brikcius.Frantisek (FaceBook event zde) & http://www.Twitter.com/Brikcius .

"FESTIVAL BRIKCIUS"
Čtvrtek 19. duben 2012, 19:30 hod., Dům U Kamenného zvonu (GHMP, 3. patro, Staroměstské náměstí 605/13, Praha 1)

FRANTIŠEK BRIKCIUS - violoncelloSoutěž: vyhrajte 2 x 2 volné vstupenky na zahajovací koncert "Festival Brikcius"

http://www.Brikcius.com - Festival Brikcius - cyklus koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu / the chamber music concert series at the Stone Bell House - jaro & podzim 2012 / spring & autumn 2012

  Vyhrajte 2 x 2 volné vstupenky na zahajovací koncert "Festival Brikcius", který se koná ve čtvrtek 19. dubna 2012 v Praze, zodpovězením následující otázky:

Jaké hudební nástroje uslyšíte na zahajovacím dubnovém koncertu "Festival Brikcius" violoncellisty Františka Brikcia?
  1. Violoncello
  2. Violoncello a klavír
  3. Violoncello a violoncello
Soutěž byla ukončena. Šťastnými výherci jsou Š. P. a T. N. z Prahy.Partner měsíce: Galerie hlavního města Prahy - Dům U Kamenného zvonu

http://www.GHMP.cz - Galerie hlavního města Prahy - Dům U Kamenného zvonu


  Galerie hlavního města Prahy, po Národní galerii druhá nejvýznamnější v České republice, byla založena 1. května 1963. Bylo jí uloženo shromažďovat, odborně ochraňovat, vědecky zpracovávat a vystavovat české umění 19., 20. a 21. století. Zároveň jí byla svěřena péče o fond pomníků, veřejných plastik, pamětních desek a kašen na pražských prostranstvích, včetně jejich restaurování a umísťování nových. Odborní pracovníci galerie mají od počátku za cíl budovat sbírkový fond českého umění 19., 20. a 21. století a odborně jej představovat veřejnosti.

http://www.GHMP.cz - Galerie hlavního města Prahy - Dům U Kamenného zvonu

  Jedním z objektů Galerie hlavního města Prahy je Dům U Kamenného zvonu. Podle posledních stavebně historických průzkumů se počátky domu U Kamenného zvonu datují do druhé poloviny 13. století, kdy za mohutným věžovým nárožím s masivními obvodovými zdmi vzniklo i podélné boční stavení. Nejstarší stavební etapa se zachovala ve sklepích a v přízemí jižního křídla. Druhá stavební etapa následovala kolem roku 1310. Tehdy byla v přízemí zřízena kaple s bohatou figurální a ornamentální malířskou výzdobou, pokrývající stěny i klenbu.

  Výsledkem přestavby objektu ve druhé čtvrtině 14. století byl reprezentativní městský palácový dům s věžovým nárožím, který je pozoruhodným dokladem činnosti severofrancouzsky orientované dvorské huti a jenž je ojedinělým, dodnes dochovaným příkladem tohoto typu architektury v Praze. Hlavní dominantu průčelí bohatě zdobeného gotickými architektonickými prvky tvořila plastická figurální výzdoba. Její ikonografický program oslavoval ideu království a panovnickou rodinu - v této souvislosti vznikla domněnka, že stavebníkem byl někdo z okruhu královského dvora. Typické domovní znamení umístili na nároží budovy v 16. století. Po roce 1685 a v 18. století proběhly barokní úpravy budovy.

  Náročné rekonstrukci domu U Kamenného zvonu, při které byla stržena novobarokní fasáda z 19. století a objeveno gotické průčelí, předcházel rozsáhlý stavebně historický průzkum. Rekonstrukce byla dokončena v roce 1988 a město přidělilo objekt GHMP, které slouží jako výstavní prostor pro její významné výstavní projekty. Exkluzivní prostory koncertního sálu v Domě U Kamenného zvonu jsou výjimečně přístupné například v rámci koncertů "Festival Brikcius".

  Galerie hlavního města Prahy je spolupořadatelem projektů "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour" a "Festival Brikcius".
Poznejte ... varhanice a skladatelka Irena Kosíková - rozhovor

Irena Kosíková

Irena Kosíková

František Brikcius: Paní Kosíková, vyrůstala jste se v rodině zakázaného filozofa Karla Kosíka (1926 - 2003), autora světové proslulé Dialektiky konkrétního a literární vědkyně Růženy Grebeníčkové (1925 - 1997), držitelky Herderovy ceny. Jaké máte vzpomínky na Vaše rodiče?

Irena Kosíková
: Některé vzpomínky jsou neuvěřitelné, převládají ale ty krásné.

F. B.: Hru na varhany jste začala studovat u prof. Jana Hory, současně s klavírní průpravou u prof. Elišky Kleinové a prof. Arnoštky Grünfeldové. Jaké byly hodiny s paní Eliškou Kleinovou, sestrou terezínského skladatele Gideona Kleina?

I. K.: Hodiny s Lízou Kleinovou byly kupodivu osobní, velice bystře dokázala vnímat zvláštnosti, kterými jsem tenkrát procházela a respektovala je, aniž by upustila od svého záměru skvělého pedagoga, vést žáka tam kam chce. Chodila jsem k ní na Smíchov tenkrát moc ráda, protože mi věřila. Na mém absolventském koncertě v Praze za mnou na konci přišla a to je pro mne nezapomenutelné. Měla jsem ji velmi ráda. Byla inspirativní.

F. B.: Vaši rodiče měli zakázáno veřejně publikovat a byli pod neustálým dohledem StB. Máte dvě děti s disidentem a chartistou, který v sedmdesátých letech emigroval. Jaký to mělo vliv na Váš profesionální život?

I. K.: To je jasné každému, kdo podobnou situací prošel. V České republice rozhodují o vážné hudbě převážně lidé, kteří ji formovali za totality a to si málokdo uvědomuje. A bylo těžké být sama sebou, když to prostě nešlo. Nelituji ničeho, ale nechci se ohlížet zpátky.

F. B.: Vystudovala jste na konzervatoři Jaroslava Ježka hru na varhany u prof. Jaroslavy Potměšilové a dirigování u prof. Karla Fialy. Soukromě jste studovala skladbu u prof. Miroslava Raichla. Nakolik Vás ovlivnil legendární skladatel Miroslav Raichl?

I. K.: Neovlivnil mne vůbec.

http://www.Brikcius.com - český violoncellista František Brikcius & Irena Kosíková: česká skladatelka a varhanice - Rozhovor / koncert MAKANNA - 110. výročí narození židovského spisovatele Jiřího Weila (Klášter sv. Anežky České v Praze, 2010, Foto Marek Malůšek).

F. B.: Teprve po revoluci jste byla přijata na Janáčkovu akademii múzických umění (JAMU) v Brně do varhanní třídy prof. Aleny Veselé a prof. Kamily Klugarové. Absolvovala jste Hudební akademii múzických umění (HAMU) v Praze u prof. Josefa Popelky. Jak byste jednotlivé školy, pedagogy a studenty porovnala?

I. K.: Nechci je porovnávat, bylo na mně, abych si od každého něco odnesla. To jsem udělala.

F. B.: U příležitosti Roku židovské kultury - 100. výročí založení Židovského muzea v Praze jste složila orchestrální skladbu "7 Svící", která byla uvedena se skladbami tzv. "Terezínských" skladatelů. Váš otec byl v Terezíně vězněn. Co si o těchto skladbách myslíte?

I. K.: Měly by být hrány.

F. B.: Specializujete se na interpretaci děl Johanna Sebastiana Bacha. Proč? Co je pro Vás při dramaturgii varhanních programů rozhodující?

I. K.: Musím vždy respektovat možnosti varhan. Potom si dávám pozor, abych na stejném místě, pokud je to možné, nehrála dvakrát stejný repertoár. Ráda vždy prezentuji buďto nějaký výběr, v němž jsou obsazena kontrastní díla J. S. Bacha, anebo naopak komplet, např. Lipské chorály, Tokáty, Varhanní mše, Fantasie atd.

http://www.Brikcius.com - český violoncellista František Brikcius, Irena Kosíková: česká skladatelka a varhanice, Jan Talich: dirigent & Talichův komorní orchestr - Koncert MAKANNA - 110. výročí narození židovského spisovatele Jiřího Weila (Klášter sv. Anežky České v Praze, 2010, Foto Marek Malůšek).

F. B.: Nedávno byla uvedena premiéra Vaší orchestrální skladby "MAKANNA" u příležitosti 110. výročí narození židovského spisovatele Jiřího Weila, pod záštitou Sira Toma Stopparda a Václava Havla. Z koncertu byl pořízen záznam, který bude v dohledné době vydán na CD. Jaký je Váš vztah k literatuře?

I. K.: Bez knih si život nedovedu představit.

F. B.: Na jaký nástroj v současné době hrajete, jaké jsou Vaše nejoblíbenější varhany?

I. K.: Doma cvičím na dvoumanuálové elektrofonické varhany s dřevěnou klaviaturou od firmy Johannus. V současnosti jsou moje nejoblíbenější varhany v Plaisance, stavitelem je Daniel Birouste.

F. B.: Vaše skladby byly hrány nejenom v České republice, ale i v zahraničí (Alžírsko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Izrael, Německo, Polsko, Rusko, Turecko, Švédsko a Velká Británie). Co je pro Vás při komponování rozhodující?

I. K.: Termín. Nejenom.

F. B.: Tužka a notový papír nebo počítač?

I. K.: Počítač.

F. B.: V současné době žijete ve Francii. Co Vás v poslední době nejvíce potěšilo?

I. K.: Minulý týden nástroje od Johna Groota na zámku Saint Giraud v Gaskoňsku.

F. B. Děkuji za poskytnuté odpovědi.
Oznámení ... zakupte si vstupenky na koncerty jarního cyklu "Festival Brikcius"

http://www.Brikcius.com - Festival Brikcius - cyklus koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu / the chamber music concert series at the Stone Bell House - jaro & podzim 2012 / spring & autumn 2012

  Vstupenky na koncerty "Festival Brikcius" - cyklus koncertů komorní hudby v Domě U Kamenného zvonu, exkluzivně u oficiálního festivalového prodejce vstupenek Prague Ticket Office - Via Musica (online zde) a cca 90 minut před začátkem koncertu v místě konání.

  Vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme včasné zakoupení vstupenek. Podpořte "Festival Brikcius" a kupte si mecenášskou vstupenku zde.

http://www.PragueTicketOffice.com - Via Musica, Staroměstské náměstí 14, Praha 1 - Tel.: +42 (0) 224 826 440 - Via Musica, HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1


http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista (Životopis, Obrázky, Reportoár, Projekty, CD, Duo, Download, Kontakt, News, Odkazy)


ŽivotopisObrázkyRepertoárProjektyCDDuoDownload KontaktNovinkyAnna Festival
Odkazy


Česky ... http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista - Novinky 27 (duben 2012, pozvánka: zahajovací koncert projektu "Festival Brikcius", soutěž: vyhrajte 2 x 2 volné vstupenky na zahajovací koncert "Festival Brikcius", partner měsíce: Galerie hlavního města Prahy - Dům U Kamenného zvonu, poznejte ...: skladatelka a varhanice Irena Kosíková - rozhovor, oznámení ...: zakupte si vstupenky na koncerty jarního cyklu "Festival Brikcius", přihlašte se do mailing listu, ...)English ... http://www.Brikcius.com - František Brikcius: Czech Cellist - Newsletter 27 (April 2012, invitation: Opening concert "Festival Brikcius", competition: Win 2 x 2 free tickets to the opening concert "Festival Brikcius", partner of the month: The Gallery of the City of Prague - The Stone Bell House, meet ...: Composer and organist Irena Kosíková - Interview, call for ...: Buy "Festival Brikcius" concert tickets, join mailing list, ...)