František Brikcius


Novinky


Novinky 20 (září 2011)


Pozvánka: Koncert "
Tartiniho L'Arte dell'Arco v interpretaci Františka Brikcia" v Benediktinském opatství Rajhrad

http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista - Koncert "Brikcius Cello Tour 2007" - L'Arte dell'Arco (Itálie, Řím, Parco Archeologico al Teatro di Marcello - Festival Tempietto, 2007)

  Jste zváni na violoncellový koncert "Tartiniho L'Arte dell'Arco v interpretaci Františka Brikcia", který se koná v neděli 25. září 2011, od 16:00 hodin, v Benediktinském opatství Rajhrad (Klášter 1, Rajhrad, 664 61).

  Český violoncellista František Brikcius zde zahraje "L'Arte dell'Arco", 50 variací od italského barokního skladatele Giuseppe Tartiniho (*8. 4. 1692 Piran/Istrie - †26. 2. 1770 Padova), na téma Corelliho gavoty v úpravě francouzského violoncellisty Paula Bazelaira (*4. 3. 1886 Sédan - †11. 12. 1958 Paříž) pro violoncello sólo.

  Koncerty "Praha - Brno: 6 soudobých skladatelů pro violoncello sólo v interpretaci Františka Brikcia" a "Tartiniho L'Arte dell'Arco v interpretaci Františka Brikcia" byly uvedeny v rámci koncertního turné "Brikcius Cello Tour 2007" v České republice, Belgii, Bulharsku, Francii, Itálii, Rakousku, Rusku a Velké Británii.

  Vstupné dobrovolné - výtěžek koncertu bude použitý na opravy kláštera. Pořádá Benediktinské opatství a Město Rajhrad ve spolupráci s Nadací ora et labora. Více informací na http://www.Brikcius.com , http://www.Rajhrad.cz/OraEtLabora , http://www.Rajhrad.cz/Benediktini a http://www.Paul-Bazelaire.com .

"TARTINIHO L'ARTE DELL'ARCO V INTERPRETACI FRANTIŠKA BRIKCIA"
25. září 2011, 16.00 hod., Benediktinské opatství Rajhrad (Klášter 1, Rajhrad, 664 61)

FRANTIŠEK BRIKCIUS - violoncelloSoutěž: vyhrajte 1 x 2 volné vstupenky na koncert "Brikcius v Řetězové III." a 1 x knihu Myslitel Karel Kosík

Myslitel Karel  - Prof. Karel Kosík (1926–2003)

  Vyhrajte 1 x 2 volné vstupenky na koncert "Brikcius v Řetězové III.", který se koná v sobotu 17. září 2011 v Praze a 1 x knihu Myslitel Karel Kosík, zodpovězením následující otázky:

 U kolika divých mužů se koná cyklus koncertů "Brikcius v Řetězové"?
  1. U divého muže
  2. U dvou divých mužů
  3. U tří divých mužů
Soutěž byla ukončena. Šťastnými výherci jsou J. S. z Prahy a G. N. z Berlína.Partner měsíce: Benediktinské opatství Rajhrad

http://www.rajhrad.cz/oraetlabora - Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, 664 61, Rajhrad

  Benediktinské opatství Rajhrad vzniklo na místě velkomoravského hradiště, které Kníže Břetislav I. daroval r. 1045 břevnovskému klášteru. O tři roky později zde založil benediktinský klášter jako první klášter na Moravě. Až do konce 17. století byl klášter v podstatě v románském slohu. Hlavní přestavba kláštera do barokní podoby byla zahájena v r. 1721 podle posledního projektu Jana Blažeje Santiniho-Aichla, ale ten zanedlouho zemřel. Po 18 letech, 7. června 1739, byl vysvěcen kostel. Na jeho stavbu navazovalo i budování konventu. Celý areál byl budován až do r. 1840. Císař František I. povýšil 22. března 1813 rajhradské proboštství na opatství.

  Novodobá historie znamenala čtyřicetileté přerušení (1950 - 1990) života opatství. Klášter byl vrácen v žalostném stavu benediktinům v r. 1990 a správcem byl jeden mnich. Komunita se sem vrátila v r. 1997. Dnes je zde 6 mnichů a celý objekt je postupně rekonstruován. Sídlí zde Památník písemnictví na Moravě, který je spolu s opatským chrámem přístupný veřejnosti.

  Benediktinské opatství Rajhrad je partnerem projektu "Tartiniho L'Arte dell'Arco v interpretaci Františka Brikcia".

http://www.Rajhrad.cz/Benediktini - Benediktinské opatství Rajhrad (foto: Petr Daniel)
Poznejte ... skladatel a houslista Giuseppe Tartini

Giuseppe Tartini (*8. 4. 1692 Piran/Istrie - †26. 2. 1770 Padova)

Giuseppe Tartini
(*8. 4. 1692 - †26. 2. 1770)

  Italský houslista, skladatel, pedagog a teoretik Giuseppe Tartini se narodil 8. dubna 1692 v Piranu, Istrii, v rodině florentského kupce Giovanni Antonia Tartiniho a piranské rodačky Cateriny Zangrando. Giuseppe se učil hudbě a hře na housle v Capo d'Istria a roku 1709 navštěvoval Univerzitu v Padově, kde studoval právo, teologii, filozofii a literaturu, ačkoli jeho otec by byl raději, kdyby vstoupil do františkánského řádu. Také se věnoval šermu, jehož se později stal mistrem.

  Po smrti svého otce 1710, si vzal o dva roky starší spolužačku Elizabeth Premazone, neteř padovského biskupa. Pár uchovával manželství v tajnosti po následující tři roky, jakmile však bylo prozrazeno, kardinál Giorgio Cornaro, padovský biskup, nařídil Tartiniho zatčení. Opouštějíc svou ženu, která byla poslána do konventu, Tartini uprchl z Padovy do Kláštera sv. Františka v Assisi, kde mu byl poskytnut azyl. Zde se začal plně věnovat hře na housle a pravděpodobně studoval skladbu u slavného českého hudebníka Otce Bohuslava Černohorského.

  O dva roky později roku 1715 byl Tartini poznán poutníky z Padovy, kteří mu sdělili, že jeho žena byla kardinálem omilostněna. Vzhledem k tomu, že obvinění proti němu byla stažena, vystoupil z úkrytu, navrátil se ke své ženě a zdokonaloval svou hru na housle u Gaspara Viscontiho v Cremoně.

  1716 slyšel hrát Francesca Maria Veraciniho na hudební akademii v Mocegino paláci v Benátkách, byl jeho hrou natolik ohromen, zvlášť smyčcovou technikou, že se rozhodl dovést vlastní hru k perfekcionismu. Tartini zahajuje skladatelskou kariéru, napsal "L'Arte dell'Arco" (Umění smyčce) a "Il trillo del diavolo" (Ďáblův trylek).

Giuseppe Tartini (*8. 4. 1692 Piran/Istrie - †26. 2. 1770 Padova)

  Po návratu do Padovy 1721, byl Tartini ustanoven "primo violino e capo di concerto" v Basilice sv. Antonína v Padově, pozici, kterou zastával do konce svého života. Postup ustanovující komise výslovně uvedl, že Tartini byl zproštěn od obvyklých vstupních zkoušek z důvodů jeho věhlasného profesionálního perfekcionismu, současně mu byla garantována kompletní svoboda hraní v divadlech a hudebních akademiích, kdekoli si přál. Využívaje tohoto nezvyklého povolení, které mu bylo uděleno, často příležitostně hrával v Parmě, Bologni, Camerinu, Ferraře a opakovaně ve Benátkách. V Padově se spřátelil se skladatelským kolegou a teoretikem Francescem Antoniem Vallottim a violoncellistou Antoniem Vandinim.

  1723 byl Tartini, spolu se svým životním přítelem a kolegou violoncellistou Antoniem Vandinim, pozván hrabětem Kinským do Prahy, na představení spojené s korunovací císaře Karla VI králem českým. Tartini zůstal členem orchestru hraběte Kinského do roku 1726. Poté se vrací do Padovy, kde založil houslovou školu "Scuola delle Nazioni". Přijal studenty z celé Evropy a mnoho nejslavnějších hráčů z konce 18. století bylo žáky Tartiniho, včetně Pasquala Biniho, Giuseppe Antonia Capuzziho, Carminatiho, Domenica Ferrariho, Girolama Asconii Giustinianiho, Carla Heinricha Grauna, Johanna Georga Holzbogena, Pietra Lombardiniho, Pietra Nardiniho, Johanna Gottlieba Naumanna a Pasqualiniho.

  Tartini vyvinul styl smyku, který je stále běžně cvičen a vliv jeho skladeb se rozšířil do Francie, Anglie a Německa, ačkoli se posledních dvacet let svého života věnoval více teorii než skladbě. V letech 1739 až 1741 Tartini navštívil mnoho italských měst, včetně Neapole a Říma, kde složil, na žádost Papeže Klementa XII., svou jedinou sakrální skladbu, Miserere, která byla uvedena v Sixtinským sborem 1768.

  Giuseppe Tartini umřel 26. února 1770 po vleklé nemoci. Byl prvním známým vlastníkem houslí "Lipinski Stradivarius" od Antonia Stradivariho z roku 1715. Tartiniho rodný dům a Tartiniho socha je možné nalézt na Tartiniho náměstí v Piranu.

   Více informací o Giuseppe Tartinim na http://www.Brikcius.com  a http://CS.Wikipedia.org/Wiki/Giuseppe_Tartini .Oznámení ... navštivte Festival Žalosti

http://www.Sklenobyl.cz - Festival alternativní kultury Festival Žalosti 2011 (Jinín, 9. - 11. září 2011)


  Navštivte festival alternativní kultury Festival Žalosti 2011, který se bude konat o víkendu od 9. do 11. září (přeloženo) 2011 v Jiníně (Fara čp. 1, Jinín, Strakonice).

  V rámci festivalu vystoupí český violoncellista František Brikcius v kostele Nanebevzetí Panny Marie s violoncellovými suitami (J. S. Bach, M. Reger, G. F. Handel) a v barokní faře ze 17. století s programem "Praha - Brno: 6 soudobých skladatelů pro violoncello sólo v interpretaci Františka Brikcia" (J. Matys, P. Hejný, J. Jirásek, L. Fišer, M. Štědroň a I. Kosíková). Více informací na http://www.Sklenobyl.cz .

http://www.Sklenobyl.cz


http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista (Životopis, Obrázky, Reportoár, Projekty, CD, Duo, Download, Kontakt, News, Odkazy)


ŽivotopisObrázkyRepertoárProjektyCDDuoDownload KontaktNovinkyAnna Festival
Odkazy


Česky ...  http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista - Novinky 20 (září 2011, pozvánka: Koncert Tartiniho L'Arte dell'Arco v interpretaci Františka Brikcia, soutěž: vyhrajte 1 x 2 vstupenky & 1 x knihu, partner měsíce: Benediktinské opatství Rajhrad - Nadace ora et labora, poznejte ...: skladatel a houslista Giuseppe Tartini, oznámení ...: navštivte Festival Žalosti, přihlašte se do mailing listu, ...)English ... http://www.Brikcius.com - Frantisek Brikcius: Czech Cellist - Newsletter 20 (September 2011, invitation: concert Tartini's L'Arte dell'Arco in the Interpretation of František Brikcius, competition: Win 1 x 2 Concert tickets & 1 x book, partner of the month: Benedictine Abbey Rajhrad - Ora et labora foundation, meet ...: Composer and violinist Giuseppe Tartini, call for ...: visit Festival Žalosti, join mailing list, ...)