František Brikcius


Novinky


Novinky 19 (srpen 2011)


Pozvánka: Koncert "Brikcius v Řetězové II."


http://www.Brikcius.com - český violoncellista František Brikcius - Koncert eSACHERe - 12 skladatelů švýcarského mecenáše Paula Sachera (Klášter sv. Anežky České v Praze, 2011, Foto Marek Malůšek).

  Jste zváni na koncert "Brikcius v Řetězové II." českého violoncellisty Františka Brikcia, který se koná v sobotu 27. srpna 2011, od 19:00 hodin, v Galerii Art Space Řetízek (dům "U tří divých mužů", Řetězová 7, Praha 1, suterén). Na koncertě zazní Johann Sebastian Bach, Max Reger a Georg Friedrich Händel.

  František Brikcius zde zahraje III. Suitu C-dur pro sólové violoncello, BWV 1009, od J. S. Bacha (1685-1750), III. Suitu a-moll pro sólové violoncello, op. 131c, M. Regera (1873-1916) a Passacaglii G. F. Händela (1685-1759). Příští koncert "Brikcius v Řetězové III." ("Tartiniho L'Arte dell'Arco v interpretaci Františka Brikcia") se bude konat v sobotu 17. září 2011.

  Vstupné a rezervace v místě konání koncertu. Ve spolupráci s Art Space Řetízek. Více informací na http://www.Brikcius.com a http://www.Retezova7.cz .

BRIKCIUS V ŘETĚZOVÉ II.
27. srpna 2011, 19.00 hod., Galerie Art Space Řetízek (Řetězová 7, Praha 1, suterén)

FRANTIŠEK BRIKCIUS - violoncelloSoutěž: vyhrajte 1 x 2 volné vstupenky na koncert "Brikcius v Řetězové II." a 4 x sběratelská čísla literárně-kulturního časopisu H_aluze

http://www.h-aluze.cz  - Literárně-kulturní časopis H_aluze

  Vyhrajte 1 x 2 volné vstupenky na koncert "Brikcius v Řetězové II.", který se koná v sobotu 27. srpna 2011 v Praze a 4 x sběratelská čísla literárně-kulturního časopisu H_aluze, zodpovězením následující otázky:

Které violoncellové suity zahraje český violoncellista František Brikcius v rámci srpnového koncertu "Brikcius v Řetězové II."?
  1. Johann Sebastian Bach: III. Suita pro sólové violoncello
  2. Max Reger: III. Suita pro sólové violoncello
  3. Benjamin Britten: III. Suita pro sólové violoncello
Soutěž byla ukončena. Šťastnými výherci jsou J. K. z Prahy a P. B. z Teplic.Partner měsíce: H_aluze

http://www.h-aluze.cz  - Literárně-kulturní časopis H_aluze

  Literárně-kulturní časopis H_aluze vychází v Ústí nad Labem a vznikl na popud studentů tamější katedry bohemistiky. V současné době je vydavatelem časopisu občanské sdružení H_aluze. Časopis H_aluze vychází od října roku 2007 čtyřikrát do roka v přibližných tříměsíčních intervalech. Prodává se za 40 Kč. H_aluze je vedena okruhem redaktorů v čele s šéfredaktorem Tomášem Čadou.

  H_aluze se snaží postihnout kulturní dění v širších souvislostech. Do H_aluze přispívají autoři, kteří se o danou problematiku zajímají, avšak povětšinou nejsou profesionálními publicisty. Přispěvatelé se tak rekrutují především z řad studentů uměleckých, filozofických, pedagogických a jiných škol. To se odráží na podobě článků. Ty jsou sice odborné, ovšem příznačný je pro ně lehčí styl, nikoli suchopárná akademická mluva. Časopis se orientuje na články o umění (literatura, divadlo, film, hudba, výtvarné umění ad.), na společenské reflexe a různé úvahy či fejetony. Důležité je, že přispěvatelem H_aluze se může stát každý, kdo umí psát a má co říct. Časopis H_aluze vychází také na internetu. Na stránkách naleznete nejen informace o časopise, ale také blog, informace o redakcí pořádaném festivalu Antropotyátr či elektronickou podobu vydaných sbírek.

  H_aluze je mediálním partnerem projektů "eSACHERe" a "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour II.".

http://www.h-aluze.cz  - Literárně-kulturní časopis H_aluze
Poznejte ... skladatel, hobojista, dirigent a klavírista Heinz Holliger

Heinz Holliger (21. května 1939, Langenthal)

Heinz Holliger
(*21. 5. 1939)

  Švýcarský skladatel, hobojista, dirigent a klavírista Heinz Holliger se narodil v Langenthalu, Bernském kantonu, 21. května 1939. Současně se školní docházkou do gymnázia v Burgdorfu, studuje hru na hoboj u Émile Cassagnaud (1950 - 1958), hru na klavír u Sava Savoffa (1955 - 1958) a skladbu u Sándora Veresse (1956 - 1960) v Bernu. V Paříži studoval hru na hoboj ve třídě Pierra Pierlota a hru na klavír u Yvonne Lefébure (1958 - 1959), měl též hodiny skladby u Pierra Bouleho na Akademii v Basileji (1961 - 1963).

  Holliger vyhrál soutěž v Ženevě (1959) a Mnichově (1961), byl prvním hobojistou Basilejského orchestru (1959 - 1964). Jako jednomu z předních hobojistů své doby mu byly věnovány skladby světových skladatelů, mezi kterými byli: L. Berio, E. Carter, B. Ferneyhough, H. W. Henze, K. Huber, E. Krenek, G. Ligeti, W. Lutoslawski, K. Penderecki, K. Stockhausen a T. Takemitsu. Od roku 1965 vyučoval hru na hoboj na Staatliche Musikhochschule ve Freiburgu.

  Od poloviny sedmdesátých let se Holliger stal žádaným dirigentem, poprvé vystupuje jako hostující dirigent s Basilejským komorním orchestrem Paula Sachera.

  Jeho skladby ukazují fascinaci krajními psychologickými a hudebními situacemi. Bývá inspirován poezií Davida Rokeaha, Roberta Walsera, Friedricha Hölderlina a divadelními hrami Samuela Becketta. Jeho nejcitovanější dílo je Cardiophonie (1971), v němž používá zvuk tlukotu hráčova srdce pomocí kontaktního mikrofonu. Byl rezidenčním skladatelem s Orchestre de la Suisse Romande (1993 - 1994) a Lucerne Festival (1998). Jeho choť je harfenistka Ursula Holliger.

  Byla mu udělena skladatelská cena Schweizerischer Tonkünstlerverein (1985), the Sonning-Preis (1987), the Frankfurt Music Prize (1988), the City of Basle Art Prize (1989), Ernst von Siemens Musikpreis (1991) a čestný doktorát Zürich University (1998).

  Spolu s dalšími 11 skladateli - přáteli (C. Beck, L. Berio, P. Boulez, B. Britten, H. Dutilleux, W. Fortner, A. Ginastera, C. Halffter, H. W. Henze, K. Huber a W. Lutoslawski) švýcarského dirigenta a mecenáše Paula Sachera (1906 - 1999), byl požádán ruským violoncellistou Mstislavem Rostropovičem, aby u příležitosti Sacherových 70. narozenin napsal skladbu pro sólové violoncello, s použitím not obsažených v jeho jméně (eS, A, C, H, E, Re). Holliger vytvořil CHACONNE. Skladby byly částečně uvedeny v Curychu, 2. května 1976. Celý projekt "eSACHERe" byl uveden (poprvé v kompletním provedení) českým violoncellistou Františkem Brikciem, v roce 2011 v Praze.

  Více informací o Heinzi Holligerovi na http://www.Brikcius.com  a http://CS.Wikipedia.org/Wiki/Heinz_Holliger .Oznámení ... přečtěte si článek "The Epoch Times: Cello Duo Revives Compositions of Holocaust Victims"

http://www.Brikcius.com - DUO BRIKCIUS, Anna Brikciusová: česká violoncellistka & František Brikcius - český violoncellista, Předávání cen MKČR "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour Preview" (Praha, České muzeum hudby, 2008)

  Přečtěte si článek "The Epoch Times: Cello Duo Revives Compositions of Holocaust Victims" Kremeny Krumove o projektech "Duo Brikcius - 2 Cellos Tour", "Weinberger Tour", "MAKANNA" a "eSACHERe".


http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista (Životopis, Obrázky, Reportoár, Projekty, CD, Duo, Download, Kontakt, News, Odkazy)


ŽivotopisObrázkyRepertoárProjektyCDDuoDownload KontaktNovinkyAnna Festival
Odkazy


Česky ...  http://www.Brikcius.com - František Brikcius: český violoncellista - Novinky 18 (červenec 2011, pozvánka: Koncert Brikcius v Řetězové I. & Praha - Brno: 6 soudobých skladatelů pro violoncello sólo v interpretaci Františka Brikcia, soutěž: vyhrajte 1 x 2 vstupenky & 1 x knihu, partner měsíce: Místní kultura, poznejte ...: skladatel Klaus Huber, oznámení ...: přečtěte si další rozhovor o projektu eSACHERe, přihlašte se do mailing listu, ...)English ... http://www.Brikcius.com - Frantisek Brikcius: Czech Cellist - Newsletter 19 (August 2011, invitation: concert Concert Brikcius in Řetězová II., competition: Win 1 x 2 Concert tickets & 4 x magazines, partner of the month: H_aluze, meet ...: Composer Heinz Holliger, call for ...: read article The Epoch Times Cello Duo Revives Compositions of Holocaust Victims, join mailing list, ...)